Organiziramo edukacije sa dolaskom u prostore klijenata. Osluškujući zelje i potrebe došli smo na tu ideju, a obzirom na trenutnu Covid situaciju smatramo da je taj praktično individualan pristup vrlo poželjan i prihvatljiv obzirom na nemogućnost većih radnih skupina.